FIZYKOTERAPIA

Nazwa zabiegu Cena
Krioterapia (ciekłym Azotem) 7 zł
Laseroterapia 6 zł
Ultradźwięki 6 zł
Fonoforeza 6 zł
Galwanizacja 6 zł
Jonoforeza 6 zł
Prądy Traberta 6 zł
Prądy Diadynamiczne 6 zł
Prądy Interferencyjne 6 zł
Prądy Kotz’a 6 zł
Prądy Tens 6 zł
Elektrostymulacja 6 zł
Fala uderzeniowa 50 zł
X – Wave jedna partia 120 zł
X – Wave dwie partie 180 zł

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Pierwsza konsultacja terapeutyczna obejmuje wywiad oraz badanie funkcjonalne i strukturalne pacjenta wraz z przygotowaniem programu postepowania fizjoterapeutycznego. Każda kolejna konsultacja, obejmująca ewaluację zrealizowanego programu terapeutycznego wraz z oceną funkcjonalna i strukturalna pacjenta – cena ustalana indywidualnie.

Cena
Dr Andrzej Markowski - konsultacja cena ustalana indywidualnie
Mgr Anna Kabata - konsultacja 50 zł

KINESIOTAPING

Ceny pojedynczych aplikacji: Cena
Pojedyncza aplikacja do 2 metrów taśmy 25 zł
Pojedyncza aplikacja od 2 do 5 metrów taśmy 50 zł
Ceny aplikacji cyklicznych w programie fizjoterapeutycznym: Cena
3 aplikacje w programie – aplikacje do 2 metrów taśmy 39 zł
3 aplikacje w programie – aplikacje od 2 do 5 metrów taśmy 78 zł

TERAPIA MANUALNA

Czas Cena
Terapia indywidualna
(mobilizowanie blizn, powięzi tkanek miękkich, mobilizacje stawów z ruchem)
30 min 40 zł

ĆWICZENIA INDYWIDUALNE

Czas Cena
Terapia manualna w programie fizjoterapeutycznym (pojedynczy zabieg)
(12 zł za każdy rodzaj ćwiczeń: bierne, izometryczne, czynne, czynne z oporem itd.)
20 min 12 zł
Ćwiczenia z wykorzystaniem metod specjalnych w fizjoterapii
(PNF, McKenzie, ćwiczenia profilaktyki kręgosłupa i wad postawy, Therapy Master itd.)
20 min 20 zł

MASAŻE

Czas Cena
Masaż leczniczy 25 min 30 zł
Masaż klasyczny 25 min 30 zł
Masaż tkanek głębokich 25 min 30 zł
Masaż antycellulitowy 25 min 30 zł
Masaż leczniczy 55 min 80 zł
Masaż klasyczny 55 min 80 zł
Masaż tkanek głębokich 55 min 80 zł
Masaż antycellulitowy 55 min 80 zł
Masaż Lomi – Lomi 60 min 100 zł
Masaż gorącymi kamieniami 60 min 100 zł
Masaż gorącymi kamieniami 90 min 140 zł